Polityka prywatności
Polityka prywatności  sklepu Uchwytyporcelanowe.pl

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych klientów, przysługujące prawa kupującym  i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Administratorem danych jest:

Sklep internetowy ŚWIETLIK F.H., działający pod adresem www.uchwytyporcelanowe.pl \ www.giustiuchwyty.pl prowadzony  przez ŚWIETLIK F. H. z siedzibą w Piotrkowie Tryb, adres: ul. Przedborska 40, 97-300 Piotrków Tryb.

Cel przetwarzania

ŚWIETLIK F.H  przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.uchwytyporcelanowe.pl \ www.giustiuchwyty.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zawarcia umowy sprzedaży

- zarejestrowania się w Serwisie (nie jest wymogiem złożenia zamówienia)

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru

- korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy). 

Rodzaj danych

ŚWIETLIK F.H. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

REJESTRACJA W SERWISIE  (nie jest wymogiem złożenia zamówienia)

 • Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
 • A - w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • B - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • C - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 • Jeżeli Użytkownik/Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Klienta / Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia;

    - imię i nazwisko

    - adres dostawy

    - numer telefonu

    - adres e-mail

    a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji

 • Dane osobowe są przetwarzane:
 • A - w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • B - w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • C - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów / Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

Dane podawane przez Klienta / Użytkownika opcjonalnie:

- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta / Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Klientów / Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzamy za zgodą Klienta / Użytkownika, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie lub dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują następujące prawa Klientowi:

 1. W każdej chwili Klient może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Klienta / Użytkownika w Serwisie i dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili Klient może żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Klienta / Użytkownika w Serwisie i jego dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili Klient / Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez siebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta / Użytkownika w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Klient / Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Klienta. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili Klient / Użytkownik może zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe.
 6. W każdej chwili Klient / Użytkownik  może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Klienta / Użytkownika, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klienta / Użytkownika przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta / Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta / Użytkownika ale również w przypadku wycofania przez Klienta / Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Klienta / Użytkownika ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta / Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami np. z tytułu reklamacji a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres:swietlik@om.pl
 2. Telefonicznie: 601 294 252
 3. Listownie na adres: ul. Przedborska 40, 97-300 Piotrków Tryb.

 Powierzenie przetwarzania danych

ŚWIETLIK F.H.  może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego  towaru oraz dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od ŚWIETLIK F.H.  (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 Informacje Handlowe – Newsletter

Klient / Użytkownik ma  możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach) Klient / Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: swietlik@om.pl

 

Powiadomienie o dostępności produktu

Na życzenie Klienta przesyłamy drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

 
Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do potrzeb Klientów. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl